تبلیغات
<html>  <head> <link href="" rel="shortcut icon"> <title>[cb:blog_page_title]</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fa"> <meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" /> <meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]" /> <link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]" /> </head> <style> *{font-family:B Morvarid;direction:rtl;color:#000sparkles ;direction:rtl;color:#000;text-shadow: 0px 0px 5px #fff} #sidebar{float:right;width:0px;margin-right:50px} #content{float:left;width:655px;padding:150px} #body{display:block;font-size:12px} a,a:hover,a.visited{text-decoration:none} .inbox{list-style:none; padding:15 4px} ul{padding:3px;margin:5px;} h2{color:red} h2 a{color:#000000; font-size:30px; font-family: Recorda Script} h3{color:#000000; margin-top:50; font-size:18px; font-family: B Morvarid; text-align:center} #header h1 a{font-size:35px; font-family:Recorda Script; float:center; color:} #header h1{margin:0; height:131px; overflow:hidden}                 .author_box img{float:right;border:none;}                  .slogan{             color:#fff; text-align:center; padding:390px 0;             background: url(http://s8.picofile.com/file/8341547400/haha.png) repeat;          background: expression(#FFFFFF);         }                 #footer{font-size:9px;display:block;margin-top:10px; float:left} #footer a,#footer a:hover,#footer a:visited{color:#000;} .hr{border-top:px solid #000000;height:5px;margin:50px;} body{margin:0; background: #FF00C6 url(http://s8.picofile.com/file/8338349976/giphy_2_.gif)repeat fixed center} .sidebar_box{background-color:#dddddd; ; padding11px 0px 0px 5px; line-height:1px; line-height:3em; border: 3px dashed #7d7d7d;border-radius: 0px 0px 3px;box-shadow:0px 1px 8px 3px #ffffff;margin-top: 50px; margin-bottom:5px;} .sidebar_box_border{background-color:#; height:px; display:block; overflow:}{background-color:#ffffff; height:5px; .sidebar_box_border_div  display:block; overflow:} .sidebar_box_border_div{width:130px;} .seprator{margin-bottom:2px} .main_menu{text-align:center} .blog_title{color:#} #header{height:5px; overflow:hidden; background: #000000 url() center repeat} #body{ background: url(http://s8.picofile.com/file/8341547426/bad.png) repeat; background: expression(#); } #blog_body{width:1250px; margin:55px auto; } #footer_background{background: url(http://s8.picofile.com/file/8341547418/hyhy.png) repeat-x; padding-bottom: 777px} .clearfix { display:inline-block; } .clearfix:after { clear:both; content:'.'; display:block; height:0; visibility:hidden; } * html .clearfix { height:1%; } .clearfix { display:block; } </style> <body> <div id="blog_body"> <div id="header"> <h1><p style="text-align:center; margin:0"><a class="blog_title" href="[cb:blog_address]" style="margin:10px">[cb:blog_title]</a></p></h1> </div> <div class="slogan">[cb:blog_slogan]</div> <div class="clearfix"> <div id="body" class="clearfix"> <div id="content"> <cb:block_post> <cb:loop_post> <div> <h2> <a href="[cb:post_href]"><center><div style="background-image: url(http://cafe-webniaz.ir/pics/bg/bg21.gif);border-color:#7d7d7d; border-style: double; border-width:5px;border-top-left-radius: 5px;border-top-right-radius: 55px;border-bottom-left-radius: 55px;border-bottom-right-radius: 55px;height: px; overflow: auto; width: px;">[cb:post_title]</div></center></a>   </a> </h2> <p class="date"> [cb:post_create_date] [cb:post_create_time] </p> </div> <b>نویسنده:</b> <a href="[cb:post_author_href]"> [cb:post_author_name] </a> <br/> <cb:block_post_category> <b>موضوع:</b> <cb:loop_post_category> <a href="[cb:post_category_href]"> [cb:post_category_name] </a>? </cb:loop_post_category> <br> </cb:block_post_category> [cb:post_author_photo_big] [cb:post_body1] [cb:post_body2] <br> [cb:post_continue_link] <br> <br> <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]"> <b>دیدگاه : </b> [cb:post_comment_count] [cb:post_comment_text] </a>[cb:post_like] <br/> <cb:block_post_tag> <b>برچسب ها:</b> <cb:loop_post_tag> <a href="[cb:post_tag_href]" > [cb:post_tag_name] </a> ? </cb:loop_post_tag> <br/> </cb:block_post_tag> <cb:block_post_related_link> <b>دنبالک ها:</b> <cb:loop_post_related_link> <a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank"> [cb:post_related_link_name] </a> ? </cb:loop_post_related_link> <br/> </cb:block_post_related_link> <b>آخرین ویرایش:</b> [cb:post_edit_date] [cb:post_edit_time] <br><br><center><img src='http://s9.picofile.com/file/8341547392/_lllpp.png'</a> </center> </cb:loop_post> </cb:block_post> <br><br> <cb:block_general_list> <cb:loop_general_list> <a href=" [cb:general_list_href]" title=" [cb:general_list_title]"> [cb:general_list_text] </a><br> </cb:loop_general_list> </cb:block_general_list> <cb:block_pages> تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] <cb:loop_pages> <a href=" [cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a> </cb:loop_pages> </cb:block_pages> <div id="footer" class="clearfix"> <strong> POWERED BY <a href="http://545464.mihanblog.com/"> <font color="#FF0000" size="5px"></font>Aurora <font color="#FF0000" size="3px"></font>star</a> </strong> </div> </div> <div id="sidebar"> <cb:block_search><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8341547568/ci2h_73c21f93f48961387bd199a7e3fffc22_as_Smart.png" alt=""> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <input type="text" name="search_text" style="width:90px"/> <input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_search> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <div style="text-align:center"> <div align="center" style="border:none; width:100px; overflow:hidden">[cb:blog_logo]</div> <a href="[cb:blog_email]">E-mail</a><br/> <a href="[cb:blog_contact_href]">call wiht me</a><br/>  <div style="text-align:center">[cb:blog_description]</div> <div class="clearfix" style="margin-right:70px"> <a href="[cb:blog_rss_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/rss.gif"/></a> <a href="[cb:blog_Atom_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/atom.gif"/></a> </div> </div> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_poll> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"></b> <div class="sidebar_box"> <h3>نظر سنجی</h3> [cb:poll_question]<br> <cb:loop_poll> [cb:poll_answer] <br> </cb:loop_poll> <input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_poll> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_blog_tag_cloud> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <h3>برچسبها</h3> <cb:loop_blog_tag_cloud> <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em"> [cb:blog_tag_cloud_text] </a> </cb:loop_blog_tag_cloud> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_blog_tag_cloud> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_blog_category> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <h3>موضوع</h3> <cb:loop_blog_category> <a href="[cb:blog_category_href]"> [cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count]) </a> <br/> </cb:loop_blog_category> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_blog_category> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_author> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <div><h3>نویسنده </h3> <cb:loop_author> [cb:author_photo_small] <a href="[cb:author_href]"> [cb:author_name]([cb:author_post_count]) </a> <br/> </cb:loop_author> </div> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_author> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_extrapage> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <h3>صفحات جانبی </h3> <cb:loop_extrapage> <a href="[cb:extrapage_href]"> [cb:extrapage_title] </a> <br/> </cb:loop_extrapage> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_extrapage> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_blog_archive> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <h3>آرشیو</h3> <cb:loop_blog_archive> <a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a> <br/> </cb:loop_blog_archive> <a href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه ی آرشیوها</b></a> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_blog_archive> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_link> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <h3>لینکستان</h3> <cb:loop_link> <a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank"> [cb:link_text] </a> <br/> </cb:loop_link> <a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_link> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_linkdaily> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <h3>لینکدونی</h3> <cb:loop_linkdaily> <a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank"> [cb:linkdaily_text] </a> <br/> </cb:loop_linkdaily> <a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه ی لینکها</b></a> <a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال لینک</b></a> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_linkdaily> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_blog_recent_post> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"> <div> <h3>مطالب اخیر</h3> <cb:loop_blog_recent_post> <a href="[cb:blog_recent_post_href]"> [cb:blog_recent_post_text] </a> <br/> </cb:loop_blog_recent_post> </div> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> </cb:block_blog_recent_post> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <cb:block_stat> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <div class="sidebar_box"><h3>آمار ما </h3> کل بازدید:[cb:stat_total_view]<br/> بازدیدامروز :[cb:stat_today_view]<br/> بازدیددیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/> بازدیداین ماه : [cb:stat_this_month_view]<br/> بازدیدماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br/> تعدادنویسندگان : [cb:stat_total_author]<br/> تعدادکل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/> آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br/> آخرین بروزرسانی : [cb:stat_modify_date]<br/> </div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b> </div> <br> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></div> <div class="sidebar_box_border_div"> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></b> <div class="sidebar_box"> <h3>لوگوی سازنده <br></h3> <<!-- Start Code Banner By http://www.545464.mihanblog.com/ --><p style="text-align:center"><a title="گالری زیبای من" href="http://www.545464.mihanblog.com/" target="_blank"><img src="http://s9.picofile.com/file/8330499318/%D9%84%DA%AF%D9%88_%D9%88%D8%A8.png" alt="گالری زیبای من" width="120" height="150"></a></p><!-- End Code Banner By http://www.545464.mihanblog.com/ --><!--finish logo cod off http://545464.mihanblog.com/ --> <center><br></center></div> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></b> <b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></b> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></div> </div> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></div> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"></div> <div class="sidebar_box_border_div"> </div> </cb:block_stat> <div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div> <div class="sidebar_box_border_div"> [cb:blog_script] </div> <div class="sidebar_box_border_div"> <div class="mihan_logo"></div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer_background"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8341547600/ff_bbjhvd.png" alt=""></div> </div></body> </html><center><style>img {max-width:400px;max-height:400px;border: dashed 0px ;}img:hover {  }</style></p><p style="text-align:center;margin:0px 0px 0px 0px;font-size:0px;padding:0;"><a href="http://545464.mihanblog.com/" style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" title="دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس"  target="_blank" >دریافت کد نقطه چین شدن دور عکس</a></p>